خب این بارم با یکی دیگه از کارای صداگذاری خودم بر روی میوزیکا آمدم........
این بار با میوزیک love like this.................


دانلود میوزیک تصویری love like this از ss501
توجه:برروی این میوزیک تصویری میوزیک ایرانی گذاشته شده است

حجم:4.9mb

http://up.vatandownload.com/images/zhle66cjlxsfldpu7kjy.jpgکلیک واسه دانلود