سلام بچه خوبین خوب نیستین..............
خب ایشاالاه  همه خوب باشین.....یکی از اهنگای فیلم yove   fallen  me رو گذاشتم که خود جانگ یانگ های خونده............ برین دانلود چون حجمش کمه...

http://up.vatandownload.com/images/9pnb8uh1myhekbcxqc2.jpgدانلوووووووووود