سری چهارم پوسترهای طراحی شده از snsd توسط تکتمسلام بچه ها با سری چهرم پوسترای طراحی شده SNSD توسط خودم   اومدم


امیدوارم خوشتون بیادا...............نظر +رای


http://up.vatandownload.com/images/qtnb8qwsi5de7qdfd1h.jpg

بعد از دیدن پوسترا بگین کدومو قشنگتر درست کردمhttp://up.vatandownload.com/images/fwdua5btc6ty68vmzr4j.jpg


http://up.vatandownload.com/images/8loki5io2lc1g1s3p6.jpg

http://up.vatandownload.com/images/81cdsq9wh0luv7i0l3dp.jpg